Klub vodních sportů Laguna vznik v roce 1990, v období možnosti realizovat svobodně představy v oblasti plavecké výuky, záchranně-branného plavání, výkonnostní a vrcholové sportovní činnosti v oblasti plaveckých sportů na základě všestranného tělesného rozvoje člověka, v návaznosti na upevňování jeho psychických kvalit.

LAGUNA
Motto: Naplňovat odkaz starého Řecka o ideálu člověka -
fyzicky krásného a vzdělaného.

 
ČLOVĚK a VODA
Voda člověku:
Člověk vodě:
jsem mocná - jsem tu od věků,
ve mně jsi se zrodil,
provázím Tě celým životem,
buď moudrý a respektuj mě,
naše přátelství Ti přinese zdraví a sílu,
se mnou poznáš krásu i štěstí,
ale nezapomeň – jsem mocná…
zrodil jsem se v Tobě,
chci Ti porozumět a být Tvým přítelem,
není pro mě nic důležitějšího než být zdravý a silný,
toužím poznat krásu a štěstí,
ale nezapomeň – jsem jenom člověk…

Zakladatel klubu - Josef Nekl
diplom. trenér plavání FTVS UK, Praha