Plavecká škola - od založení klubu prošli výukou plavání desítky tisíc žáků a frekventantů všech věkových skupin. Výuka plavání je odborným pedagogickým procesem, který vedou kvalifikovaní učitelé plavání podle základních didaktických principů: přiměřenosti, postupnosti od jednoduchého ke složitějšímu, systematičnosti, dostatečného počtu opakování plaveckých dovedností, názornosti, aktivního a radostného zapojení žáků do výuky plavání, pod heslem "Voda plavci přítelem".

 

Kojenci
- první kontakty a utváření vztahu člověka s vodou
- získání důležitých informací v oblasti celkové hygieny kojenců…
Rodiče s dětmi
- radostná hra i zvládnutí plánovaných dovedností
- vytváření nejkrásnějších citových vazeb mezi rodičem a dítětem…
Mateřské školy
MŠ - odborně vedená plavecká výuka posílená kolektivní sebedůvěrou žáků formou cílených herních činností s cílem získání základních dovedností ve vodě…
Základní školy - 1. stupeň
1. stupeň ZŠ

- od 1. do 4. třídy postupné získání dostatečných a kvalitních plaveckých dovedností pro záchranu života ve vodě v nepříznivých situacích…

 

Základní školy - 2.stupeň + Stření školy
2. stupeň ZŠ

- záchranně branný plavecký výcvik, praktické zvládnutí záchrany života a výuka neodkladné první pomoci…

 

Ostatní plavání a radosti ve vodě
- odpolední a večerní výuka a plavání dětí v různých formách (Plaváček, Námořník, Zdokonalováček, moderní cvičení ve vodě - Aquaerobic a ostatní)...


Výuka plavání je pro každého člověka nezastupitelnou potřebou v zájmu záchrany člověka. Plavecká škola Laguna organizuje odbornou výuku plavání již od 2 měsíců věku dítěte v domácích vanách a od 6 měsíců věku dítěte ve speciálním bazénku. Na toto plavání plynule navazují další zájmové formy v pokračování plavecké výuky a jejího zdokonalování. Toto plavání probíhá v odpoledních hodinách ve všech věkových kategoriích až po 6. třídu ZŠ.