Učivo pro žáky MŠ – PŘEDŠKOLNÍ plavecká výuka (děti 5-6 let):

 

  1. 1. Hygiena plavání – vštěpovat dětem základní hygienické návyky a zásady:

- vybavení dětí na výuku plavání, základní hygiena před vstupem do bazénu,

- sprchovaní a otužování, sušení, aklimatizace při odchodu z budovy bazénu,

- smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu,

- zásady bezpečnosti při výuce a při pohybu v areálu bazénu.

 

  1. 2. Adaptace na vodní prostředí – ve třech úrovních:

- nad hladinou,

- na hladině,

- pod hladinou.

 

Výuka plavání probíhá převážné formou hry, napodobování zvířátek a různých činností. Postupně adaptujeme děti na vodní prostředí. Podle odborně zpracovaných metodik zařazujeme hry a cvičení, které odstraňuji u dětí strach z vody. Podporujeme u děti přirozený pohyb ve vodě na všech třech uvedených úrovních.

 

  1. 3. Okruhy her používané u těchto dětí pro výuku plavání:

a) hry pro seznámení s vodou,

b) hry pro dýchání do vody,

c) hry pro splývání,

d) hry pro orientaci ve vodě,

e) řízené skoky a pády.

 

Hodnocení žáků MŠ:

Žáci obdrží „ MV“ (mokré vysvědčení) s označením získané dovednosti.

 

 

 

Plánované učivo ke stažení: