Učivo pro žáky 1. tříd ZŠ – PŘEDPLAVECKÁ výuka:


  1. 1. Hygiena plavání – vštěpovat a prohlubovat u dětí základní hygienické návyky a zásady:

- vybavení dětí na výuku plavání, základní hygiena před vstupem do bazénu,

- sprchovaní a otužování, sušení, aklimatizace při odchodu z budovy bazénu,

- smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu,

- zásady bezpečnosti při výuce a při pohybu v areálu bazénu.

 

  1. 2. Metody výuky – stále používáme pro výuku plavání různé formy her a přidáváme do výuky konkrétních nácvik základních plaveckých dovedností

 

  1. 3. Prohlubujme dovednosti: dýchání - splývání nově zařazujeme prvky plaveckých způsobů KN (kraulové nohy) ZN (znakové nohy) základy plavecké způsobu K (kraul). Tato základní plavecká výuka se provádí s nadlehčovacími pomůckami.

Hodnocení plavecké výuky:

Hodnocení

1*

1

2

3

4

Předplavecká
výuka 1.třída

10 m a více

kraul bez brýlí

Splývání bez pomůcek. Kraulové nebo znakové nohy s deskou

Základy kraulu (do 10m).

Splývání bez pomůcek.

Nezvládnutí předchozích úkolů.

 

 

Plánované učivo ke stažení:

 

 


 

Učivo pro žáky 2. a 3. třída ZŠ – ZÁKLADNÍ plavecká výuka:


  1. 1. Hygiena plavání – upevnění základních hygienických základ:

- fyzická a psychická připravenost na výuku plavání,

- vybavení žáků na výuku plavání,

- základní hygiena před vstupem do bazénu a po skončení výuky,

- sprchování, otužování, sušení aklimatizace před odchodem z budovy bazénu,

- smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu,

- zásady bezpečnosti při plavaní a pohybu v areálu bazénu.

 

  1. 2. Základní plavecké dovednosti - výuka dvou plaveckých způsobů v kombinaci kraul

znak. Cílem je uplavat alespoň 25m jedním způsobem a 10m druhým způsobem,

- dýchání – opakované, pravidelné výdechy do vody bez pohybu, při prvkovém až po dýchání při nácviku celého plaveckého způsobu,

- splývání v obou polohách a po skoku do vody,

- orientace ve vodě spojená se zanořením, otevření očí pod hladinou, lovení předmětů,

- skoky a pády do vody z okraje bazénu, se zvýšeného okraje a ze startovních bloků, nácvik startovního skoku z okraje bazénu.

 

  1. 3. Základní informace o prevenci při tonutí – přivolání pomoci.

Hodnocení plavecké výuky:

Hodnocení

1*

1

2

3

4

Základní výuka

2. třída

50 m a více kraul bez brýlí

Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat kraulem 10 m.

Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat s destičkou 10 m. (kraul. anebo znak. nohy)

Pravidelné dýchání do vody.

Splývání bez pomůcek.

Nezvládnutí předchozích úkolů.

 

Hodnocení

1*

1

2

3

4

Základní výuka

3. třída

100 m a více kraul nebo prsa, bez brýlí

Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat 20 m jedním a 10 m druhým způsobem. (kraul, znak)

Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat kraulem 10 m.

Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat s destičkou 10 m. (kraul. nebo znak. nohy)

Nezvládnutí předchozích úkolů.

 

Plánované učivo ke stažení:

 

 


 

Učivo pro žáky 4. tříd ZŠ - ZDOKONALOVACÍ plavecká výuka:

 

  1. 1. Hygiena plavání upevňovat získané hygienické návyky, které jsou součástí výuky plavání

  1. 2. Základní plavecké dovednosti – zdokonalovat získané plavecké dovednosti:

- zlepšování techniky plaveckých způsobů

- výuka třetího plaveckého způsobu

- procvičování startovního skoku

- orientace, lovení předmětů pod hladinou

 

  1. 3. Rozvoj plavecké vytrvalosti

- snaha o dosažení optimální vzdálenosti v plavání – 200 m

 

  1. 4. Výuka základních prvků záchrany tonoucího

Hodnocení plavecké výuky:

Hodnocení

1*

1

2

3

4

Zdokonalovací výuka 4. Třída a starší

500 m a více kraul nebo prsa, bez brýlí

Pravidelné dýchaní do vody.

Splývání bez pomůcek.

Uplavat 200 m jedním způsobem nebo 100 m jedním a 25 m druhým způsobem (kraul, znak, prsa).

Pravidelné dýchání do vody.

Splývání bez pomůcek.

Uplavat 25 m jedním způsobem a 10 m druhým způsobem (kraul, znak).

Pravidelné dýchaní do vody.

Splývání bez pomůcek.

Uplavat kraulem 10 m.

Nezvládnutí předchozích úkolů.

 

Plánované učivo ke stažení:

 

 


 

Učivo pro žáky 5 - 9 tříd ZŠ – ZÁCHRANNĚ - BRANNÝ výcvik plavání:


Šance pro život


PROGRAM:

Úvod pro všechny žáky:

- přivolání první pomoci / 155, 112,

- neodkladná první pomoc.

 

Praxe voda:

- používání plaváků záchranných, - záchrana tonoucího bez nadlehčovacích pomůcek,

+ skok do neznámé vody, - tažení tonoucího po hladině,

- dopomoc unavenému plavci, - vytažení tonoucího na břeh,

- výuka zanořování, - kardiopulmonální resuscitace,

- orientace pod vodou, - stabilizovaná poloha,

(lovení předmětů, - měření času plavání na 50 m.

překážková dráha pod vodou)

- plavání na vytrvalost / 10 minut – metry,

 

Žáci, kteří se nezúčastnili praktického výcviku ve vodě jsou zapojeni do výcviku na pracovištích mimo vodu. Toto se týká nácviku : hody záchranným míčem, resuscitace, nácvik stabilizované polohy.

 

Plánované učivo ke stažení: