OHROŽENÍ ČLOVĚKA

V současné době, překotným vývojem moderního životního stylu, se dostává  většina občanů  do situací, které přímo ohrožují jejich životy ve spojení s vodním prostředím.

Voda a vodní prostředí je pro nás příjemným společníkem ve chvílích rekreace,  odpočinku a regenerace sil - je našim přítelem.
Ale pozor - voda je mocná a nejvíc ohrožuje život člověka především v nepředvídaných situacích.
Dobrá znalost plavání, praktická znalost základních dovedností  při záchraně tonoucích a neodkladné první pomoci, snižují  riziko ztráty životů a měly by dnes patřit k samozřejmým dovednostem mladé populace.
V programu výcviku "Záchranně branného plavání", který je určen pro žáky II. stupně ZŠ a žáky SŠ prakticky naplňujeme heslo :  "ŠANCE PRO ŽIVOT".
Naše plavecká škola "Laguna" má pro tento výcvik veškeré materiální vybavení  a školené učitele plavání.
Včasné doplnění praktických dovedností a znalostí v této oblasti je základní logickou prevencí pro záchranu životů.

 

NABÍDKA PRO ŘEDITELE ZŠ - HLAVNÍ  PROGRAM  ZBP

Doporučený rozsah minimálně dvě návštěvy - 4 vyučovací hodiny.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁCHRANU

 • prevence proti tonutí a úrazům
 • informace o  IZS - 155 / 112
 • přivolání první pomoci
 • neodkladná první pomoc


PROGRAM výcviku PLAVÁNÍ

 • plavání v šatech
 • skok do neznámé vody
 • dopomoc unavenému plavci
 • přímá záchrana tonoucího
 • používání záchranářských pomůcek
 • vytažení tonoucího na břeh
 • resuscitace
 • orientace pod hladinou (překážková dráha pod vodou)
 • používání vakuových dlah
 • nácvik stabilizované polohy

ZÁCHRANNĚ - BRANNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK - 1. (5. - 6. tř. ZŠ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁCHRANU
 • prevence proti tonutí a úrazům
 • informace o  IZS - 155 / 112
 • přivolání první pomoci

PROGRAM výcviku PLAVÁNÍ
 • výcvik techniky plaveckých způsobů
 • trénink vytrvalosti plavání
 • plavání v šatech
 • skok do neznámé vody
 • dopomoc unavenému plavci
 • přímá záchrana tonoucího
 • používání záchranářských pomůcek
 • vytažení tonoucího na břeh
 • resuscitace
 • orientace pod hladinou
 • překážková dráha pod vodou
 • nácvik stabilizované polohy

ZÁCHRANNĚ - BRANNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK - 2. (7. - 9. tř. ZŠ + SŠ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁCHRANU

 • prevence proti tonutí a úrazům
 • informace o  IZS - 155 / 112
 • přivolání první pomoci
 • neodkladná první pomoc


PROGRAM výcviku PLAVÁNÍ

 • dopomoc unavenému plavci
 • přímá záchrana tonoucího
 • zanořování - přenášení předmětů
 • plavání a orientace pod vodou
 • vytažení výukové figuríny ze dna bazénu
 • základní způsoby tažení tonoucího ve vodě
 • vytažení tonoucího z vody
 • plavání v šatech
 • hod záchranářským míčem
 • resuscitace
 • stabilizovaná poloha
 • používání vakuových dlah
 • měření času plavání (lib. tratě)