Cílem přípravek plavání je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 5. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím.
 

 

Informace o výuce
Zdokonalováček Frenštát p. R.   

 V prvním pololetí šk. roku 2017 - 2018 nebude tento kurz otevřen.

Další informace poskytneme na těchto stránkách.

 

Forma:

u nejmladší děti se po seznámení s vodou navazuje na výuku techniky plavání, u pokročilejších dětí se prohlubuje vytrvalost v plavání, hry ve vodě, plavání s ploutvemi a také všestranná sportovní příprava. Mají možnost získat odznak "Všestranný plavec".

 

Věková hranice:

 

1. - 5. třída ZŠ

 

Kdy:

každá středa 15.00 - 16.00 (sraz žáků ve 14.45 v šatnách )

 

Kde:

 

krytý bazén ve Frenštátě p. R.

 

Kontakní osoba:

 

telefon: +420 - 739 289 011

 

Cena kurzu:

 

 

 kurz probíhající 1x týdně = 1400,- Kč

Zahájení:

 Přihlášení:

 emailem - josef.nekl@post.cz

( uveďte název kurzu = " zdokonalováček Frenštát ", jméno a datum narození dítěte )

nebo každou středu na krytém bazéně


Na požádání vystavujeme potvrzení pro pojišťovny.
 
 
 
 
sraz žáků 14.45 v šatnách

krytého bazénu ve Frenštátě p. R.