Cílem přípravek plavání je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 4. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím .

                                       

                                             ZDOKONALOVÁČEK

na bazénu v  NOVÉM JIČÍNĚ  

                               ZAHÁJENÍ :                                    

v  ÚTERÝ- 11.9.  a  ve ČTVRTEK - 13.9. 2018

     

Forma: výuka techniky a vytrvalosti plavání, hry ve vodě, plavání s ploutvemi a také všestranná sportovní příprava.
Věková hranice:
1. - 4. třída ZŠ.
Kdy:

každé úterý a  čtvrtek ve školních dnech

14.50 - 15.00 hod. rozcvička

15.00 - 16.00 hod. "voda"

Kde:

 

 Doprava:

krytý bazén Nový Jičín.

 

od čtvrtku 13.9.2018

je zajištěna doprava dětí autobusem s pedagogickým

doprovodem takto :

14:15 hod. družina ZŠ NJ Jubilejní

14:18 hod. zastávka autobusu městské hromadné dopravy ul. Dlouhá

14:20 hod. družina ZŠ Galaxie

14:25 hod. družina ZŠ NJ Tyršova ( ul. Jiráskova )

14:35 hod. příjezd k bazénu v Novém Jičíně

Kontakní osoba:

Simona Klapcová

telefon: 606 669 648 

Cena kurzu:

2 x týdně /  září 2018 až leden 2019  = 1.950 Kč 

1 x týdně /  září 2018 až leden 2019  = 1.450 Kč

Cena dopravy:

2 x týdně / úterý a čtvrtek na celé období  300 ,- 

1 x týdně /                           na celé období 180 ,-                                                   

Přihlášení:

a)  na první lekci ( úterý i čtvrtek )

b)  emailem od 27.8.2018 : prihlasky.laguna@seznam.cz

( uveďte jméno dítěte, třídu a ZŠ a napište den plavání

doplňte jestli máte zájem o námi organizovanou dopravu )

c) v pondělí 3.9.2018 máte možnost

přihlášení i osobně v kanceláři

plavecké školy na krytém bazénu

od 10.00 do 15.30 hod.