Cílem přípravek plavání je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 4. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím .

                                       

                                             ZDOKONALOVÁČEK

na bazénu v  NOVÉM JIČÍNĚ  

                               ZAHÁJENÍ :                                    

v  ÚTERÝ- 21.11.  a  ve ČTVRTEK - 23.11. 2017

 POZOR !!! PRODLOUŽENÝ KURZ / LISTOPAD 2017 - ČERVEN 2018        

Forma: výuka techniky a vytrvalosti plavání, hry ve vodě, plavání s ploutvemi a také všestranná sportovní příprava.
Věková hranice:
1. - 6. třída ZŠ.
Kdy: každé úterý a  čtvrtek / 15.00 - 16.00 hodin.

Kde:

 Doprava:

krytý bazén Nový Jičín.

ZAJIŠTĚNAdoprava dětí autobusem s pedagogickým doprovodem z vybraných ZŠ NJ takto :

14:20 hod. družina ZŠ NJ Jubilejní

14:22 hod. zastávka autobusu městské hromadné dopravy ul. Dlouhá

14:25 hod. družina ZŠ Galaxie

14:30 hod. družina ZŠ NJ Tyršova ( ul. Jiráskova )

14:40 hod. příjezd k bazénu v Novém Jičíně

Kontakní osoba:

Josef Nekl

email: josef.nekl@post.cz

telefon: 606 669 646

Cena kurzu:

2 x týdně / listopad 2017 - červen 2018  = 2.500 Kč 

1 x týdně / listopad 2017 - červen 2018  = 1.900 Kč

Cena dopravy:

2 x týdně / úterý a čtvrtek na celé období 300 ,- 

1 x týdně /                           na celé období 150 ,-                                                   

Přihlášení:

- emailem :

josef.nekl@post.cz

(uveďte jméno a datum narození dítěte, uveďte pokud máte zájem o námi organizovanou dopravu dítěte a od které školy )

Josef Nekl - ředitel PŠ