Cílem přípravek plavání je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 4. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím .
 

 

ZDOKONALOVÁČEK   -   leden až květen 2017

zahájení v úterý 31.1. a ve čtvrtek 2.2.

 
Forma: výuka techniky a vytrvalosti plavání, hry ve vodě, plavání s ploutvemi a také všestranná sportovní příprava.
Věková hranice:
1. - 6. třída ZŠ
Kdy: každé úterý a čtvrtek 15.00 - 16.00

Kde:

 

 Doprava:

krytý bazén v Novém Jičíně

 zajištěna doprava dětí autobusem s pedagogickým doprovodem z vybraných ZŠ NJ takto :

14.20 hod. družina ZŠ NJ Jubilejní

14.25 hod. zastávka autobusu městské hromadné dopravy ul. Dlouhá

14.35 hod. družina ZŠ NJ Tyršova

Kontakní osoba:
telefon: 606 669 646

Cena kurzu:

kurz probíhající 2x týdně = 1.600 Kč
kurz probíhající 1x týdně - úterý = 1.200 Kč, čtvrtek = 1.100 Kč

Cena dopravy:

2x týdně = 200 Kč
1x týdně = 100 Kč

Zahájení:

v úterý 31.1. 

ve čtvrtek 2.2.

Přihlášení:

- emailem :

plaveckaskola.novyjicin@post.cz

(uveďte název kurzu, jméno a datum narození dítěte, napište zda bude chodit oba dny, popřípadě který z nich a uveďte pokud máte zájem o námi organizovanou dopravu dítěte a od které školy )

Josef Nekl - ředitel PŠ