O plavecké škole

Plavecká škola – od založení klubu prošli výukou plavání desítky tisíc žáků a frekventantů všech věkových skupin. Výuka plavání je odborným pedagogickým procesem, který vedou kvalifikovaní učitelé plavání podle základních didaktických principů: přiměřenosti, postupnosti od jednoduchého ke složitějšímu, systematičnosti, dostatečného počtu opakování plaveckých dovedností, názornosti, aktivního a radostného zapojení žáků do výuky plavání, pod heslem „Voda plavci přítelem“.

Rané plavecké aktivity formují vztah k vodě, plavání a dalším pohybovým aktivitám ve vodě do budoucna. Kontakt s vodou by měl být pro dítě vždy příjemný a plavecké dovednosti by měly být získávány nejlépe zajímavou hrou. V prvních letech života dítěte jsou možnosti kontaktu s vodou zcela v rukách rodiny.

Rané plavecké aktivity formují vztah k vodě, plavání a dalším pohybovým aktivitám ve vodě do budoucna. Kontakt s vodou by měl být pro dítě vždy příjemný a plavecké dovednosti by měly být získávány nejlépe zajímavou hrou. V prvních letech života dítěte jsou možnosti kontaktu s vodou zcela v rukách rodiny.

Výuka plavání

Výuka plavání je pro každého člověka nezastupitelnou potřebou v zájmu záchrany člověka. Plavecká škola Laguna organizuje odbornou výuku plavání již od 2 měsíců věku dítěte v domácích vanách a od 6 měsíců věku dítěte ve speciálním bazénku. Na toto plavání plynule navazují další zájmové formy v pokračování plavecké výuky a jejího zdokonalování. Toto plavání probíhá v odpoledních hodinách ve všech věkových kategoriích až po 6. třídu ZŠ.