Plavání pro základní školy

Předplavecká výuka – pro žáky 1. tříd ZŠ

Hygiena plavání – vštěpovat a prohlubovat u dětí základní hygienické návyky a zásady:

 • vybavení dětí na výuku plavání, základní hygiena před vstupem do bazénu,
 • sprchovaní a otužování, sušení, aklimatizace při odchodu z budovy bazénu,
 • smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu,
 • zásady bezpečnosti při výuce a při pohybu v areálu bazénu.

Metody výuky – stále používáme pro výuku plavání různé formy her a přidáváme do výuky konkrétních nácvik základních plaveckých dovedností

Prohlubujme dovednosti: dýchání – splývání nově zařazujeme prvky plaveckých způsobů KN (kraulové nohy) ZN (znakové nohy) základy plavecké způsobu K (kraul). Tato základní plavecká výuka se provádí s nadlehčovacími pomůckami.

Hodnocení (předplavecká výuka):
Známka1.třída
1*10m a více kraul bez brýlí
1Splývání bez pomůcek. Kraulové nebo znakové nohy s deskou Základy kraulu (do 10m).
2Splývání bez pomůcek
3Nezvládnutí předchozích úkolů.
4

Základní plavecká výuka – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ

Hygiena plavání – upevnění základních hygienických základ:

 • fyzická a psychická připravenost na výuku plavání,
 • vybavení žáků na výuku plavání,
 • základní hygiena před vstupem do bazénu a po skončení výuky,
 • sprchování, otužování, sušení aklimatizace před odchodem z budovy bazénu,
 • smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu,
 • zásady bezpečnosti při plavaní a pohybu v areálu bazénu.

Základní plavecké dovednosti – výuka dvou plaveckých způsobů v kombinaci kraul a znak. Cílem je uplavat alespoň 25m jedním způsobem a 10m druhým způsobem,

 • dýchání – opakované, pravidelné výdechy do vody bez pohybu, při prvkovém až po dýchání při nácviku celého plaveckého způsobu,
 • splývání v obou polohách a po skoku do vody,
 • orientace ve vodě spojená se zanořením, otevření očí pod hladinou, lovení předmětů,
 • skoky a pády do vody z okraje bazénu, se zvýšeného okraje a ze startovních bloků, nácvik startovního skoku z okraje bazénu.

Základní informace o prevenci při tonutí – přivolání pomoci.

Hodnocení (základní plavecká výuka):
Známka2.třída
1* 50 m a více kraul bez brýlí
1  Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat kraulem 10 m.
2 Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat s destičkou 10 m. (kraul. anebo znak. nohy)
3 Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek.
4 Nezvládnutí předchozích úkolů.
Známka3.třída
1*  100 m a více kraul nebo prsa, bez brýlí
1  Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat 25 m jedním a 10 m druhým způsobem. (kraul, znak)
2  Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat kraulem 10 m.
3 Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat s destičkou 10 m. (kraul. nebo znak. nohy)
4 Nezvládnutí předchozích úkolů.

Zdokonalovací plavecká výuka – pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ

Hygiena plavání upevňovat získané hygienické návyky, které jsou součástí výuky plavání

Základní plavecké dovednosti – zdokonalovat získané plavecké dovednosti:

 • zlepšování techniky plaveckých způsobů
 • výuka třetího plaveckého způsobu
 • procvičování startovního skoku
 • orientace, lovení předmětů pod hladinou

Rozvoj plavecké vytrvalosti

 • snaha o dosažení optimální vzdálenosti v plavání – 200 m

Výuka základních prvků záchrany tonoucího

Známka4. třída a starší
1* 500 m a více kraul nebo prsa, bez brýlí
1 Pravidelné dýchaní do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat 200 m jedním způsobem nebo 100 m jedním a 25 m druhým způsobem (kraul, znak, prsa).
2 Pravidelné dýchání do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat 25 m jedním způsobem a 10 m druhým způsobem (kraul, znak).
3 Pravidelné dýchaní do vody. Splývání bez pomůcek. Uplavat kraulem 10 m.
4 Nezvládnutí předchozích úkolů.

Záchraně-branný výcvik plavání – pro žáky 5. až 9. třídy ZŠ

Úvod pro všechny žáky:

 • přivolání první pomoci (155, 112),
 • neodkladná první pomoc.

Praxe voda:

 • používání záchranářských plováků + skok do neznámé vody,
 • dopomoc unavenému plavci,
 • výuka zanořován,
 • orientace pod vodou, (lovení předmětů, překážková dráha pod vodou)
 • plavání a orientace pod vodou v šatech
 • záchrana tonoucího bez nadlehčovacích pomůcek,
 • tažení tonoucího po hladině,
 • vytažení tonoucího na břeh
 • plavání na vytrvalost / 10 minut
 • měření času plavání na 50 m.

Žáci, kteří se neúčastní praktického výcviku ve vodě jsou zapojeni do výcviku na pracovištích mimo vodu. Toto se týká například nácviku: hody záchranným míčem, resuscitace, nácvik stabilizované polohy ….. Ve třetí lekci tito žáci absolvují písemný test.