Plavání pro mateřské školky

Učivo pro žáky MŠ – PŘEDŠKOLNÍ plavecká výuka (děti 5-6 let):

 Adaptace na vodní prostředí – ve třech úrovních:

  • nad hladinou,
  • na hladině,
  • pod hladinou.

Výuka plavání probíhá převážné formou hry, napodobování zvířátek a různých činností. Postupně adaptujeme děti na vodní prostředí. Podle odborně zpracovaných metodik zařazujeme hry a cvičení, které odstraňuji u dětí strach z vody. Podporujeme u děti přirozený pohyb ve vodě na všech třech uvedených úrovních.

Okruhy her používané u těchto dětí pro výuku plavání:

  • hry pro seznámení s vodou,
  • hry pro dýchání do vody,
  • hry pro splývání,
  • hry pro orientaci ve vodě,
  • řízené skoky a pády.