Plavání kojenců (2-6 měsíců)

Rané plavecké aktivity formují vztah k vodě, plavání a dalším pohybovým aktivitám ve vodě do budoucna. Kontakt s vodou by měl být pro dítě vždy příjemný a plavecké dovednosti by měly být získávány nejlépe zajímavou hrou. V prvních letech života dítěte jsou možnosti kontaktu s vodou zcela v rukách rodiny.

Mezi dětmi mohou být ve vývoji značné rozdíly. Také s plaváním můžeme začít ve vaničce a plynule pokračovat, nebo můžeme do plavecké výuky vstoupit kdykoli později.

 1. Novorozenecké období zahrnuje věk dítěte od porodu do 28 dní. „Plavání“ je vázáno hlavně na domácí prostředí.
 2. Kojenecké období zahrnuje věk dítěte od prvního měsíce do dovršení jednoho roku života. Pro „plavání“ je účelné rozdělit celé období ještě na dobu od 2. do 6. měsíce – je realizováno v domácím prostředí nebo v prostředí se specializovanými vanami a od 6. do 12. měsíce – poprvé se plave  společně s rodiči v bazéncích pro ně určených.

Smysl „kojeneckého plavání“ spočívá ve vytváření podmínek k pohybovým projevům kojenců, v podněcování a rozvoji těchto projevů, a to příjemnou pohybovou aktivitou. Z plaveckého hlediska spatřujeme pod kojeneckým plaváním převážně spontánní pohybovou aktivitu ve vodě. Obsahem je zajištěné i samostatné polohování dítěte ve vodě na zádech a na bříšku, pohyby končetin a trupu.

Informace k plavání

Od října 2015 probíhá plavání kojenců, od 2 do 6 měsíců věku, v nemocnici v Novém Jičíně na oddělení rehabilitace v takzvaných „vanách“. Nemocnice vzorně připravila pro toto plavání zázemí podle provozního řádu, který hygiena schválila.

Kde?

 • na rehabilitačním oddělení nemocnice v NJ

Kdy?

 • po ukončení provozu rehabilitace
 • v době od 15.00 do 18.30 hod.
 • pondělky a středy (každé dítě chodí 1x týdně)

Pořádá

KVS Laguna

Cena kurzů

 • 5 lekcí za 1000 Kč
 • samostatná jedna lekce za 300 Kč – první lekce je vždy nejdelší s předáním nejvíce informací

Až si vše vyzkoušíte, tak se na počtu lekcí domluvíme. Máte možnost zaplatit v hotovosti nebo převodem na účet (podklady dostanete po první lekci).

Mnohé zdravotní pojišťovny na toto plavání přispívají. Na požádání Vám v případě platby přes účet vystavíme speciální potvrzení o zaplacení. Pozor pouze VZP vyžaduje příjmový doklad a je tedy nutné zaplatit hotově (obvykle na druhé lekci).

Nahrazování lekce

 • plně nahrazujeme lekce omluvené 1 den před dnem plavání
 • za lekce omluvené v den plavání do 12.00 hod je poplatek 50 Kč
 • za lekce omluvené v den plavání po 12.00 hod je poplatek 100 Kč
  (je to cena kterou platíme za nájem)

Tento poplatek neplatíte pokud se nám podaří zařadit jiné dítě, nebo za sebe po domluvě můžete poslat náhradníka

Kontaktní osoba

Jana Bajerová
telefon: 556 715 008
mobil: 606 669 647
e-mail: laguna.nj@centrum.cz

Jak se přihlásit?

 • odesláním sms nebo e-mailu kde uvedete jméno dítěte, jeho datum narození a Vaše telefonní číslo