Zdokonalováček – plavání dětí 1. až 4. tř.

Cílem Zdokonalováčku – přípravek plavání a plavání s ploutvemi je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 4. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ploutvařské, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím .

Z důvodu zrušení sezóny 2020-2021 jsou do Zdokonalováčku 2021 zařazeny také přípravky pro děti 5.tříd.

Pokračujeme v plavání Zdokonalováčku od 3.1.2022

Současná družstva Zdokonalováčku, plavající od října 2021, pokračují beze změn do konce školního pololetí. A plynule (mimo jarní prázdniny, kdy se neplave) pokračují v plavání do konce školního roku.

Noví zájemci o plavání ve Zdokonalováčku se mohou přihlásit již od ledna 2022, nebo ve druhém pololetí . Přihlašovací – kontaktní email pro informace : prihlasky.laguna@seznam. cz

Forma:

Všestranný výcvik techniky a vytrvalosti plavání, hry ve vodě, základy plavání s ploutvemi, šnorchlování a také všestranná sportovní příprava. Cvičení pro zdravé nožky, zdravá záda…

Věková hranice:

  1. – 4. třída ZŠ pro začátečníky i pokročilé, 5.třída děti – pokračující ze školního roku 2020

Kdy?

každé úterý a čtvrtek ve školních dnech 14.45 – 16.00 hodin

  • rozcvičení, kompenzační cvičení 14.45 – 15.00 hodin
  • voda 15.00 – 16.00 hodin / u dětí vybraného družstva bude plavání v průběhu protaženo do 16.30 hodin
  • ODCHOD dětí (16.10) zajistí zákonní zástupci !!!

Novinka pro pokračující a zdokonalující se sportovce 2.- 4. tříd :

každé pondělí ve školních dnech 15.15 – 16.30 hodin

pondělní Zdokonalováček je organizován bez dopravy a bez doprovodu ze školní družiny

rozcvičení 15.15 , voda 15.30 – 16.30

ideální možnost propojení se Zdokonalováčkem v úterý a ve čtvrtek do pravidelného plavání 3x týdně

Kde?

Krytý bazén Nový Jičín.

Pořádá:

SP Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS

Novinka pro mladší sportovce – děti MŠ,1.+ 2. třídy ZŠ KAPŘÍCI

každé úterý od 13.10 do 14.30 hodin

sraz ve vestibulu krytého bazénu v 13.10, rozcvičení 13.20 , voda 13.30 – 14.30

PLAVÁNÍ DRUŽSTVA KAPŘÍKU JE VHODNÉ PRO POKRAČUJÍCÍ I ZAČÍNAJÍCÍ SPORTOVCE – K DISPOZICI K VÝUCE MAJÍ RELAXAČNÍ BAZÉN I DRÁHU NA BAZÉNU 25 METRŮ

Kde?

Krytý bazén Nový Jičín.

Pořádá:

SP Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS

Informace :

Dle mimořádných opatření MZČR z listopadu 2021 je vstup sportovců na krytý bazén do věku 12-ti let bez omezení.

Podrobné informace rodičům zasílány emailem.

Vstup do areálu krytého bazénu je provozovatelem krytého bazénu NJ určen na čipy.

Doprovod a doprava:

Ve spolupráci se ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 organizujeme v úterý a čtvrtek doprovod žáků ze školní družiny ZŠ.

!!! Pokud přihlašujete své dítě do ZDOKONALOVÁČKU, nahlaste prosím tuto skutečnost také v družině ZŠ !!!

Kontaktní osoba:

Výše členských příspěvků:

2x týdně úterý i čtvrtek 1900 Kč
1x týdněúterý nebo čtvrtek 1500 Kč

Doprava:

Zajišťujeme vlastní dopravu dětí od ZŠ na bazén s pedagogickým doprovodem , každé úterý a čtvrtek. Před vstupem do autobusu musíte vyplnit přihlášku SP Laguna NJ a oznámit ve školní družině účast ve Zdokonalováčku SP Laguny.   

   Cena dopravy a odjezdy autobusu :          

        1x týdně příspěvěk 400 Kč        2x týdně příspěvek 700 Kč

Základní škola Jubilení, družina 14.05 hodin

Základní škola Dlouhá, zastávka MHD ul.Dlouhá 14.10 hodin

Základní škola Galaxie, budova Educa 14.15 hodin

Základní škola Tyršová, družina na Jiráskové ul. 14.25 hodin

Cena příspěvku na dopravu:

Docházka na 1 x týdně
Docházka na 2 x týdně

Přihlášení

Na e-mail : prihlasky.laguna@seznam.cz

Uveďte příjmení, jméno dítěte, rok narození, třídu a ZŠ kterou dítě navštěvuje, zda bude dítě plavat 2 x týdně nebo 1 x týdně a který ze dnů (úterý a čtvrtek). Doplňte jestli máte zájem o námi organizovaný doprovod/dopravu.

Vyplněnou Přihlášku do SP Zdokonalováčku zašlete emailem nebo přineste vytištěnou a vyplněnou na první lekci.

Přihláška je dostupná ke stažení níže na této stránce nebo v bloku DOKUMENTY KE STAŽENÍ.