Zdokonalováček – plavání dětí 1. až 4. tř.

Cílem přípravek plavání je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 4. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím .

ZAHÁJENÍ: v ÚTERÝ 5.2. a ve ČTVRTEK 7.2. 2019

Forma

Výuka techniky a vytrvalosti plavání, hry ve vodě, plavání s ploutvemi a také všestranná sportovní příprava.

Věková hranice

  1. – 4. třída ZŠ.

Kdy?

každé úterý a čtvrtek ve školních dnech

  • 14.50 – 15.00 hod. rozcvička
  • 15.00 – 16.00 hod. „voda“

Kde?

krytý bazén Nový Jičín.

Pořádá

SP Laguna

Doprava

je zajištěna doprava dětí autobusem s pedagogickýmdoprovodem takto:

  • 14:15 hod. družina ZŠ NJ Jubilejní
  • 14:18 hod. zastávka autobusu městské hromadné dopravy ul. Dlouhá
  • 14:20 hod. družina ZŠ Galaxie
  • 14:25 hod. družina ZŠ NJ Tyršova (ul. Jiráskova)
  • 14:35 hod. příjezd k bazénu v Novém Jičíně

Kontaktní osoba

Cena kurzu

2x týdně úterý i čtvrtek na celé období1.950 Kč
1x týdněúterý nebo čtvrtek na celé období1.450 kč

Cena dopravy

2x týdněúterý a čtvrtek na celé období300 Kč
1x týdněna celé období150 Kč

Přihlášení

Na první lekci (úterý i čtvrtek) nebo e-mailem : prihlasky.laguna@seznam.cz – do 7. 2. 2019

Uveďte jméno dítěte, třídu a ZŠ kterou dítě navštěvuje, zda bude dítě plavat 2x týdně nebo který z dnů ( úterý a čtvrtek ). Doplňte jestli máte zájem o námi organizovanou dopravu.

V pondělí 4. 2. 2019 máte možnost přihlášení i osobně v kanceláři plavecké školy na krytém bazénu od 10.00 do 15.30 hod.