Zdokonalováček – plavání dětí 1. až 4. tř.

Cílem přípravek plavání je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 4. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím .

ZAHÁJENÍ: v ÚTERÝ 5.2. a ve ČTVRTEK 7.2. 2019

MŮŽETE SE STÁLE HLÁSIT – CENA VÁM BUDE UPRAVENA

Forma

Výuka techniky a vytrvalosti plavání, hry ve vodě, plavání s ploutvemi a také všestranná sportovní příprava.

Věková hranice

  1. – 4. třída ZŠ.

Kdy?

každé úterý a čtvrtek ve školních dnech

  • 14.50 – 15.00 hod. rozcvička
  • 15.00 – 16.00 hod. „voda“

Kde?

krytý bazén Nový Jičín.

Pořádá

SP Laguna

Doprava

z důvodu změny dopravce v NJ, který ( doufáme, že jen prozatím ) nám není schopen poskytovat stejnou službu jako ten minulý, jsme museli od března 2019 dopravu pozastavit. Zajišťujeme ale doprovod dětí na bazén učitelkami PŠ, které je vyzvedávají v těchto časech :

  • 14:15 hod. družina ZŠ NJ Jubilejní
  • 14:18 hod. zastávka autobusu městské hromadné dopravy „Pod Kaštany“
  • 14:05 hod. družina ZŠ Galaxie
  • 14:15 hod. družina ZŠ NJ Tyršova (ul. Jiráskova )

Kontaktní osoba

  • Simona Klapcová
  • tel: 606 669 648
  • e-mail: simona.laguna@centrum.cz

Cena kurzu

2x týdně úterý i čtvrtek na celé období1.950 Kč
1x týdněúterý nebo čtvrtek na celé období1.450 kč

Cena dopravy ( doprovodu dětí učitelkami PŠ )

2x týdněúterý a čtvrtek na celé období300 Kč
1x týdněna celé období150 Kč

Přihlášení

e-mailem : prihlasky.laguna@seznam.cz

MŮŽETE SE STÁLE HLÁSIT – CENA VÝUKY VÁM BUDE AKTUÁLNĚ UPRAVENA

Uveďte jméno dítěte, třídu a ZŠ kterou dítě navštěvuje, zda bude dítě plavat 2x týdně nebo který z dnů ( úterý a čtvrtek ). Doplňte jestli máte zájem o námi organizovaný doprovod.

V pondělí 4. 2. 2019 máte možnost přihlášení i osobně v kanceláři plavecké školy na krytém bazénu od 10.00 do 15.30 hod.