Zdokonalováček – plavání dětí 1. až 4. tř.

Cílem Zdokonalováčku – celoročních přípravek plavání a plavání s ploutvemi je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 4. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ploutvařské, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím. Po absolvování a v průběhu Zdokonalováčku procházejí sportovci výběrem do závodního plavání s ploutvemi.

Zahájení Zdokonalováčku ve čtvrtek 14.9.2023 a v úterý 19.9.2023

Pokračování Zdokonalováčku ve druhém pololetí v úterý 6.2. 2024 a ve čtvrtek 8.2.2024

Přijímáme i nové zájemce o Plavání Zdokonalováčku

Přihlašovací – kontaktní email pro informace : zdokonalovacek@lagunanj.cz 

Forma:

Výuka probíhá na 25 m bazéně. Zaměřujeme se zde na všestranný výcvik techniky a vytrvalosti plavání s postupným zařazením základů ploutvového plavání, vybrané děti později i v závodní formě. Celý program je doprovázen hrami jak ve vodě, tak zdravým cvičením na suchu.

Věková hranice

  1. – 4. třída ZŠ pro začátečníky i pokročilé

Kdy?

každé úterý a čtvrtek ve školních dnech čas v rozmezí 14.35 – 16.00

  • rozcvičení, kompenzační cvičení
  • výuka a trénink plavání a plavání s ploutvemi
  • ODCHOD dětí po plavání (16.10) zajistí zákonní zástupci !

Kde?

Krytý bazén Nový Jičín.

Pořádá:

SP Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS

ZDOKONALOVÁČEK – KAPŘÍCI pro mladší sportovce – předškoláci a děti 1.+ 2. třídy ZŠ

Plavání Kapříků každé úterý od 13.20 do 14.45 hodin

Zahájení plavání Kapříků v úterý 19.9.2023

Pokračování Kapříků ve druhém pololetí plynule navazuje od úterý 6.2.2024

Přijímáme i nové zájemce o plavání Kapříků, v případě zájmu nás kontaktujte na emailu : zdokonalovacek@lagunanj.cz

sraz ve vestibulu krytého bazénu (ze strany veřejnosti) v 13.20 – přebíraní dětí, rozcvičení 13.35 , voda 13.45 – 14.45 hodin

Plavání družstva Kapříků je vhodné pro začínající malé sportovce i pro pokračující sportovce . K dispozici k výuce mají relaxační bazén i dráhu na bazénu 25 metrů.

Kde?

Krytý bazén Nový Jičín.

Pořádá:

SP Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS

Informace :

Podrobné informace rodičům zasílány emailem.

Vstup do areálu krytého bazénu je provozovatelem krytého bazénu NJ určen na čipy.

Omluvenky na tréninky emailem do 12 hodin daného dne, dále se věnujeme tréninku.

Kontaktní osoba:

Výše členských příspěvků:

1 x týdněúterý nebo čtvrtek 2.000 Kč
2 x týdněúterý a čtvrtek3.300 Kč

Členské příspěvky se hradí 2x ročně.

Doprovod a doprava:

Doprovod :

Ve spolupráci se ZŠ Komenského 68 Nový Jičín organizujeme v úterý a čtvrtek doprovod žáků ze školní družiny ZŠ. Pokud přihlašujete své dítě do Kapříků, Zdokonalováčku, nahlaste prosím tuto skutečnost také v družině ZŠ Komenského 68.

Doprava:

Zajišťujeme vlastní dopravu dětí autobusem do Zdokonalováčku od ZŠ ( školních družiny viz níže) na bazén s pedagogickým doprovodem , každé úterý a čtvrtek. Před vstupem do autobusu musíte vyplnit přihlášku SP Laguna NJ a oznámit ve školní družině účast sportovce ve Zdokonalováčku SP Laguny.

Do Kapříků dopravu a doprovod (kromě doprovodu ze školní družiny ZŠ K68) nezajišťujeme.  

Odjezdy autobusů :          

Základní škola Jubilejní, družina 14:05

Základní škola Dlouhá, zastávka MHD na ulici Dlouhá 14:10

Základní škola Galaxie, budova Educa 14:15

Základní škola Tyršová, družina na Jiráskové ul. 14:25

Cena příspěvku na dopravu:

Docházka na 1 x týdně 1100 Kč
Docházka na 2 x týdně 1900 Kč

Přihlášení :

Od pondělí 28.8.2023 a dále průběžně na e-mail : zdokonalovacek@lagunanj.cz

Do emailu : Uveďte příjmení, jméno dítěte, rok narození, třídu a ZŠ, kterou dítě navštěvuje, uveďte zda přihlašujete do Zdokonalováčku nebo Kapříků. Při přihlášení do Zdokonalováčku uveďte, zda bude dítě plavat 2 x týdně nebo 1 x týdně a označte den (úterý nebo čtvrtek). Doplňte jestli máte zájem o námi organizovaný doprovod (ZŠ K68) / dopravu.

Vyplněnou Přihlášku do SP Zdokonalováčku zašlete e-mailem nebo přineste vytištěnou a vyplněnou na první lekci.

Přihláška je dostupná ke stažení níže na této stránce nebo v bloku DOKUMENTY KE STAŽENÍ.