Zdokonalováček – plavání dětí 1. až 4. tř.

POZOR ZMĚNA ZAHÁJENÍ V TÝDNU OD PONDĚLÍ 4.10.2021

Cílem Zdokonalováčku – přípravek plavání a plavání s ploutvemi je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 4. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ploutvařské, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím .

Z důvodu zrušení sezóny 2020-2021 jsou do Zdokonalováčku 2021 zařazeny také přípravky pro děti 5.tříd.

ZAHÁJENÍ: PONDĚLÍ 4.10.2021 ÚTERÝ 5.10.2021 ČTVRTEK 7.10.2021

Forma:

Všestranný výcvik techniky a vytrvalosti plavání, hry ve vodě, základy plavání s ploutvemi, šnorchlování a také všestranná sportovní příprava. Cvičení pro zdravé nožky, zdravá záda…

Věková hranice:

  1. – 4. třída ZŠ pro začátečníky i pokročilé, 5.třída děti – pokračující ze školního roku 2020

Kdy?

každé úterý a čtvrtek ve školních dnech 14.45 – 16.00 hodin

  • rozcvičení, kompenzační cvičení 14.45 – 15.00 hodin
  • voda 15.00 – 16.00 hodin / u dětí vybraného družstva bude plavání v průběhu protaženo do 16.30 hodin
  • ODCHOD dětí (16.10) zajistí zákonní zástupci !!!

Novinka pro pokračující a zdokonalující se sportovce 2.- 4. tříd :

každé pondělí ve školních dnech 15.15 – 16.30 hodin

. rozcvičení 15.15 , voda 15.30 – 16.30

Kde?

Krytý bazén Nový Jičín.

Pořádá:

SP Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS

Informace :

Dle mimořádných opatření MZČR z 1.9.2021 platí pro vstup sportovců na krytý bazén prokazování bezinfekčnosti formou: očkování, potvrzení o prodělání nemoci ve lhůtě 180 dnů od pozitivity a negativní testování ( laboratorní RT PCR test, RAT antigenní test a „na místě provedený RAT antigenní samotest pro vstup“.

Podrobné informace zasílány emailem.

Vstup do areálu krytého bazénu je provozovatelem krytého bazénu NJ určen na čipy.

Doprovod a doprava:

Ve spolupráci se ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 organizujeme doprovod žáků ze školní družiny ZŠ.

!!! Pokud přihlašujete své dítě do ZDOKONALOVÁČKU, nahlaste prosím tuto skutečnost také v družině ZŠ !!!

Kontaktní osoba:

Výše členských příspěvků:

2x týdně úterý i čtvrtek 1900 Kč
1x týdněúterý nebo čtvrtek 1500 Kč

Doprava: Bude doplněno v týdnu od 27.října 2021

Zajišťujeme vlastní dopravu dětí od ZŠ na bazén s pedagogickým doprovodem každé úterý a čtvrtek. Před vstupem do autobusu musíte vyplnit přihlášku SP Laguna NJ a oznámit ve školní družině účast ve Zdokonalováčku SP Laguny.   

   Cena dopravy a odjezdy autobusu :          

        1x týdně Kč        2x týdně Kč

Základní škola Jubilení, družina hodin

Základní škola Dlouhá, zastávka MHD ul.Dlouhá hodin

Základní škola Galaxie, budova Educa hodin

Základní škola Tyršová, družina na Jiráskové ul. 14.20 hodin

Cena příspěvku na dopravu:

Docházka na 1 x týdně
Docházka na 2 x týdně

Přihlášení

Na e-mail : prihlasky.laguna@seznam.cz

Uveďte příjmení, jméno dítěte, rok narození, třídu a ZŠ kterou dítě navštěvuje, zda bude dítě plavat 2 x týdně nebo 1 x týdně a který ze dnů (úterý a čtvrtek). Doplňte jestli máte zájem o námi organizovaný doprovod/dopravu.

Vyplněnou Přihlášku do SP Zdokonalováčku zašlete emailem nebo přineste vytištěnou a vyplněnou na první lekci.

Přihláška je dostupná ke stažení níže na této stránce nebo v bloku DOKUMENTY KE STAŽENÍ.