Zdokonalováček – plavání dětí 1. až 4. tř.

Cílem přípravek plavání je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 4. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím .

Nové informace o šk.r. 2021 / 2022 zde naleznete nejpozději v srpnu 2021

ZAHÁJENÍ: v ÚTERÝ 8.9. a ve ČTVRTEK 10.9. 2020

UKONČENÍ POLOLETÍ S MOŽNOSTÍ POKRAČOVÁNÍ DO ČERVNA 2021 :

úterý 26.ledna 2020 a čtvrtek 28.ledna 2020

Forma:

Všestranný výcvik techniky a vytrvalosti plavání, hry ve vodě, základy plavání s ploutvemi, šnorchlování a také všestranná sportovní příprava. Cvičení pro zdravé nožky, zdravá záda…

Věková hranice:

  1. – 4. třída ZŠ pro začátečníky i pokročilé.

Družstva Lachtanů 2020 obdrží samostatný e-mail s programem tréninků.

Kdy?

každé úterý a čtvrtek ve školních dnech

  • rozcvičení, kompenzační cvičení 14.45 – 15.00 hodin
  • voda 15.00 – 16.00 hodin /může se v průběhu roku měnit/
  • ODCHOD dětí (16.10) zajistí zákonní zástupci !!!

Kde?

Krytý bazén Nový Jičín.

Pořádá:

SP Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS

Doprovod a doprava:

Ve spolupráci se ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 organizujeme doprovod žáků ze školní družiny ZŠ.

!!! Pokud přihlašujete své dítě do ZDOKONALOVÁČKU, nahlaste prosím tuto skutečnost také v družině ZŠ !!!

Kontaktní osoba:

Výše členských příspěvků:

2x týdně úterý i čtvrtek na celé období1900 Kč
1x týdněúterý nebo čtvrtek na celé období1500 Kč

Doprava:

Zajišťujeme vlastní dopravu dětí od ZŠ na bazén s pedagogickým doprovodem každé úterý a čtvrtek. Před vstupem do autobusu musíte vyplnit přihlášku SP Laguna NJ a oznámit ve školní družině účast ve Zdokonalováčku SP Laguny.   

   Cena dopravy a odjezdy autobusu :          

        1x týdně 330 Kč        2x týdně 660 Kč

Základní škola Jubilení, družina 14.00 hodin

Základní škola Dlouhá, zastávka MHD ul.Dlouhá 14.05 hodin

Základní škola Galaxie, budova Educa 14.10 hodin

Základní škola Tyršová, družina na Jiráskové ul. 14.20 hodin

Cena příspěvku na dopravu:

Docházka na 1 x týdně330 Kč
Docházka na 2 x týdně660 Kč

Přihlášení

Na e-mail : prihlasky.laguna@seznam.cz

Uveďte jméno dítěte, rok narození, třídu a ZŠ kterou dítě navštěvuje, zda bude dítě plavat 2 x týdně nebo 1 x týdně a který ze dnů (úterý a čtvrtek). Doplňte jestli máte zájem o námi organizovaný doprovod/dopravu.

Na první lekci ZDOKONALOVÁČKU přineste vytištěnou a vyplněnou přihlášku, která je dostupná ke stažení níže na této stránce nebo v bloku DOKUMENTY KE STAŽENÍ.