Zdokonalováček – plavání dětí 1. až 4. tř.

Cílem Zdokonalováčku – přípravek plavání a plavání s ploutvemi je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 4. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ploutvařské, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím. Po absolvování a v průběhu Zdokonalováčku procházejí sportovci výběrem do závodního plavání s ploutvemi.

Detailní informace pro plavání Zdokonalováčku budou doplněny v týdnu od 29.8.2022

Zahájení Zdokonalováčku ve čtvrtek 15.9. 2022 a v úterý 20.9.2022

Přihlašovací – kontaktní email pro informace : zdokonalovacek@lagunanj.cz 

Forma:

Výuka probíhá na 25 m bazéně. Zaměřujeme se zde na všestranný výcvik techniky a vytrvalosti plavání s postupným zařazením základů ploutvového plavání, vybrané děti později i v závodní formě. Celý program je doprovázen hrami jak ve vodě, tak zdravým cvičením na suchu.

Věková hranice

  1. – 4. třída ZŠ pro začátečníky i pokročilé

Kdy?

každé úterý a čtvrtek ve školních dnech čas v rozmezí 14.30 – 16.00 čas bude upřesněn

  • rozcvičení, kompenzační cvičení
  • výuka a trénink plavání a plavání s ploutvemi
  • ODCHOD dětí (16.10) zajistí zákonní zástupci !

Kde?

Krytý bazén Nový Jičín.

Pořádá:

SP Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS

ZDOKONALOVÁČEK – KAPŘÍCI novinka pro mladší sportovce – děti MŠ, 1.+ 2. třídy ZŠ

plavání Kapříků každé úterý od 13.10 do 14.30 hodin

sraz ve vestibulu krytého bazénu v 13.10, rozcvičení 13.20 , voda 13.30 – 14.30

PLAVÁNÍ DRUŽSTVA KAPŘÍKU JE VHODNÉ PRO POKRAČUJÍCÍ I ZAČÍNAJÍCÍ MALÉ SPORTOVCE – K DISPOZICI K VÝUCE MAJÍ RELAXAČNÍ BAZÉN I DRÁHU NA BAZÉNU 25 METRŮ.

Kde?

Krytý bazén Nový Jičín.

Pořádá:

SP Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS

Informace :

Podrobné informace rodičům zasílány emailem.

Vstup do areálu krytého bazénu je provozovatelem krytého bazénu NJ určen na čipy.

Omluvenky na tréninky emailem do 12 hodin, dále se věnujeme tréninku.

Doprovod a doprava:

Ve spolupráci se ZŠ Komenského 68 Nový Jičín organizujeme v úterý a čtvrtek doprovod žáků ze školní družiny ZŠ.

!!! Pokud přihlašujete své dítě do ZDOKONALOVÁČKU, nahlaste prosím tuto skutečnost také v družině ZŠ !!!

Kontaktní osoba:

Výše členských příspěvků:

1 x týdněúterý nebo čtvrtek 1. 980 Kč
2 x týdněúterý i čtvrtek3. 240 Kč
3 x týdněpondělí, úterý a čtvrtek3. 950 Kč

Doprava:

Zajišťujeme vlastní dopravu dětí od ZŠ na bazén s pedagogickým doprovodem , každé úterý a čtvrtek. Před vstupem do autobusu musíte vyplnit přihlášku SP Laguna NJ a oznámit ve školní družině účast ve Zdokonalováčku SP Laguny.   

   Cena dopravy a odjezdy autobusu :          

        1x týdně příspěvek bude doplněno Kč        2x týdně příspěvek bude doplněn Kč

Základní škola Jubilení, družina čas bude upřesněn

Základní škola Dlouhá, zastávka MHD na ulici Dlouhá

Základní škola Galaxie, budova Educa

Základní škola Tyršová, družina na Jiráskové ul.

Cena příspěvku na dopravu:

Docházka na 1 x týdně bude doplněno
Docházka na 2 x týdně bude doplněno

Přihlášení

Od středy 31.srpna 2022 na e-mail : zdokonalovacek@lagunanj.cz

Do emailu : Uveďte příjmení, jméno dítěte, rok narození, třídu a ZŠ kterou dítě navštěvuje, uveďte zda přihlašujete do Kapříků či Zdokonalováčku, zda ve Zdokonalováčku bude dítě plavat 2 x týdně nebo 1 x týdně a který ze dnů (úterý nebo čtvrtek). Doplňte jestli máte zájem o námi organizovaný doprovod/dopravu.

Vyplněnou Přihlášku do SP Zdokonalováčku zašlete e-mailem nebo přineste vytištěnou a vyplněnou na první lekci.

Přihláška je dostupná ke stažení níže na této stránce nebo v bloku DOKUMENTY KE STAŽENÍ.